Video-rondleiding PBC

Ter gelegenheid van de opening van het Pieter Baan Centrum in Almere op 8 oktober 2018 is een video-rondleiding gemaakt.

Deze video geeft een indruk van het pand en de werkzaamheden die er plaatsvinden.

(Een man:)

We staan hier voor de ingang van het Pieter Baan Centrum, het PBC.
Het Pieter Baan Centrum is de forensische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.
De oorsprong van de kliniek ligt in Utrecht in 1949.
In 1978 kreeg de kliniek de naam Pieter Baan Centrum naar de bekende gevangenisdirecteur en forensisch psychiater.
Met ingang van september 2018 is de kliniek hier in Almere gehuisvest.
Men beschikt hier over een volledige zelfstandige huisvesting binnen een beveiligde omgeving, waar zich ook een tbs-kliniek bevindt.

(Achter de man stopt een politiebusje. Een agent stapt uit en opent de achterdeur.)

RUSTIGE MUZIEK

Het Pieter Baan Centrum is een huis van bewaring en werkt net als andere penitentiaire inrichtingen volgens de penitentiaire beginselenwet.
Het PBC is in de loop der jaren een begrip geworden.
Verdachten van diverse ruchtmakende zaken zijn hier onderzocht.
Er is dan ook veel belangstelling om het PBC vanbinnen te bekijken.
Maar in verband met de privacy van de onderzochten en een goed verloop van het onderzoeksproces mogen mensen normaal gesproken het PBC niet bezoeken.
Maar omdat dit gebouw nieuw is en hier nog geen mensen worden onderzocht mag ik naar binnen om een beeld te krijgen van het nieuwe Pieter Baan Centrum.

(De man gaat achter in het politiebusje zitten. De agent doet de deur op slot en sluit het portier. Dan stapt hij zelf in aan de passagierskant.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

(Het busje rijdt het gebouw binnen. De agent stapt uit en maakt de deur open voor de bezoeker:)

De mensen die onderzocht worden in het PBC komen doorgaans uit een huis van bewaring.

(De man loopt vanuit de garage het gebouw in en komt in een gang met veel deuren.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER

Nadat ze hierheen zijn gebracht, worden ze eerst ingeschreven.
Er vindt een urinecontrole plaats, hun bagage wordt nagekeken en vervolgens brengt de groepsleider ze naar de afdeling.
Met de groepsleider zal de onderzochte tijdens zijn of haar verblijf veel contact hebben. De groepsleider is de hele dag aanwezig op de afdeling en doorloopt samen met de onderzochte het dagprogramma.
Het PBC heeft vier units met in totaal dertig van dit soort cellen.
Elke cel beschikt over een eigen douche en toilet.
De onderzochten slapen hier en brengen hier maar een klein deel van de dag door.
Het is namelijk de bedoeling dat ze zoveel mogelijk tijd doorbrengen met de andere onderzochten en de leden van het onderzoeksteam, waaronder de groepsleiding.

(Een ruimte met een tafel en stoelen.)

In de huiskamer wordt gegeten, televisie gekeken of een spelletje gespeeld.
Ook vinden hier gesprekken met de groepsleiding plaats.
Om de onderzochten zo goed mogelijk te kunnen observeren participeren de groepsleiders in alle activiteiten.
Niet alleen in de huiskamer, maar ook bij sport en arbeid.
Daarnaast koken en eten ze ook samen met de onderzochten.

(De man loopt van de huiskamer naar een terras buiten.)

Aangrenzend aan de huiskamer bevindt zich de patio waar de onderzochte in de buitenlucht kan zijn.
Ook tijdens het sporten is observatie belangrijk.
Daarom is er altijd begeleiding aanwezig. In de fitness kunnen de onderzochten individueel of in groepsverband aan de slag.

(Hij loopt naar een sportveld.)

En eventueel kan er ook buiten gesport worden.

(Een gang met grote, kleurrijke collages aan de muur.)

De onderzochten kunnen onder begeleiding diverse werkzaamheden uitvoeren.
Deze werken bijvoorbeeld, die zijn hier gemaakt.

(Een ruimte met stoelen.)

De onderzochten kunnen op bepaalde tijden bezoek ontvangen.
Ook hierbij is groepsleiding aanwezig.

(Een kleinere kamer.)

In deze ruimte hebben de onderzoekers, dit zijn psychiaters en psychologen gesprekken met de onderzochten.
Het uiteindelijke advies komt voort uit de input van een multidisciplinair team met daarin een psychiater, een psycholoog, groepsleiding een jurist en een forensisch milieuonderzoeker.
In deze ruimte overleggen zij over hun bevindingen en het advies.
De zogenoemde procespsychiater spreekt de onderzochte zelf niet maar bewaakt binnen het team het proces.
Zoals in ieder huis van bewaring is ook hier een medische dienst.
Onderzochten met lichamelijke klachten kunnen terecht bij een arts of een verpleegkundige.

(De man verlaat de dokterskamer en loopt weer naar buiten.)

Het resultaat van zes weken onderzoek, het advies gaat uiteindelijk naar de rechter die vervolgens moet beslissen over de zaak van de verdachte.
De verdachte gaat weer terug naar zijn oorspronkelijke huis van bewaring.
Op deze manier onderzoeken de medewerkers van het PBC meer dan tweehonderd verdachten per jaar.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Ministerie van Justitie en Veiligheid. Dienst Justitiƫle Inrichtingen. Het beeld wordt blauw met wit. Beeldtekst: Dit is een uitgave van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie. Kijk voor meer informatie op www.nifp.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT DAN WEG