Marleine de Weerd, medisch adviseur

'Je kunt hier echt iets bijdragen aan de maatschappij.'

Medisch adviseur Marleine zet zich in voor goede kwaliteit van zorg, die binnen de muren gelijk is aan die van buiten. Marleine omschrijft haar functie als een uitdaging. Een mooie mix van individuele zaken maar ook met complexe beleidsthema’s in een interessant speelveld.

Als medisch adviseur beoordeel ik aanvragen voor ingeslotenen als het gaat om detentiegeschiktheid, strafonderbreking of incidenteel verlof. Dan geef ik advies of er medische gronden zijn om een aanvraag te honoreren. Een inrichting neemt het advies wel of niet over. Dat besluit is afhankelijk van ander factoren zoals de veiligheidsaspecten die meespelen.

Adviesrol - individuele zaken

Waar zorg wordt verleend, kan er iets misgaan. Vanuit mijn rol als medisch adviseur kan ik op medische gronden beoordelen of zaken niet goed zijn gegaan. Als inhoudelijk consulent geef ik adviezen aan de onderzoekscommissies (CALOC). De onderzoekers van de commissie voeren het onderzoek uit. Bij letselschadezaken beoordeel ik of een ingeslotene letselschade heeft opgelopen door de behandeling van medisch behandelaren. Ik adviseer ook voor het schadefonds. Deze aanvragen staan los van de zorg die ingeslotenen krijgen in detentie. Het gaat hier om slachtoffers die schade hebben opgelopen en hiervoor een schadevergoeding eisen. De diversiteit van de aanvragen geven enorme afwisseling en geven een intrinsieke motivatie te blijven bijdragen aan het verbeteren van de zorg.

Adviesrol – het beleid

Als medisch adviseur kijk ik inhoudelijk anders naar de zorg dan een manager of bestuurder. Hoe gaat de besluitvorming? Hoe creëer ik draagvlak en op welke manier ga ik communiceren? In een besluitvormingstraject kom je het allemaal tegen. Je werkt ook met veel collega’s samen aan zo’n traject. Met bestuurders, managers, hoofden zorg, huisartsen, verpleegkundigen, psychiaters, psychologen en soms ook juristen. En we spreken allemaal een andere taal. Ik merk dat ik zulke trajecten best spannend vind maar ik leer er ook veel van.

Samen met collega’s heb ik onderzoek gedaan naar de kwaliteit van de registratie in het medisch dossier. Veel tijd geïnvesteerd in het creëren van draagvlak. Bestuurders en zorgprofessionals meegenomen en uiteindelijk een mooi resultaat behaald. Een nieuwe handleiding dossiervoering huisartsenzorg. Naast verbetering van kwaliteit van zorg, moet deze richtlijn uiteindelijk ook tijdsbesparing opleveren voor de zorgverlener door in minder tijd een duidelijker beeld te krijgen van de gezondheidstoestand en door een soepele informatieoverdracht tijdens overplaatsing van de ene naar de andere inrichting te waarborgen.

Nog zo’n mooi onderzoek. We hebben de zorg in detentie in kaart gebracht. We hebben als het ware een foto gemaakt van hoe de zorg er in detentie uitziet en wat de verschillen zijn. Veel gesprekken gevoerd waarin collega’s uit het veld hun ervaringen en het zorgaanbod met ons hebben gedeeld. Omdat er weinig cijfers beschikbaar zijn, heeft het projectteam veel interviews gehouden. Naar aanleiding van de resultaten zijn twee innovatiebudgetten aangevraagd. ‘Een mooi traject dat zal bijdragen aan de goede kwaliteit van zorg.’