Stage communicatie

Gaat jouw hart sneller kloppen van taal, beeld en geluid? Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), zoekt een stagiair die onze werkzaamheden op een toegankelijke manier bij onze verschillende doelgroepen weet te krijgen. We zoeken iemand die graag leert, en die niet bang is om nieuwe ideeën te delen met het communicatieteam. Nieuwe inzichten worden door ons erg gewaardeerd.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP)

Wij zijn een kennisinstituut op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie. Het NIFP doet onderzoek naar het gedrag van mensen die een strafbaar feit hebben begaan in opdracht van  het Openbaar Ministerie. We noemen dat pro Justitia onderzoeken. Onze psychiaters verlenen zorg aan mensen die in de gevangenis verblijven en voor zorgverleners zoals huisartsen, verpleegkundigen, psychologen enz. verzorgen wij de opleidingen en bijscholing. De gedragsdeskundigen die pro Justitia-onderzoek doen (we noemen dat rapporteurs) volgen bij het NIFP de pro Justitia-opleiding. Ook doet het NIFP wetenschappelijk onderzoek op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie.

Wij zijn het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, ook wel het NIFP genoemd.
We bieden expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie.
Ook houden we ons bezig met psychische en somatische zorg in justitiële inrichtingen.
In de praktijk houdt het NIFP zich bezig met vier onderwerpen. Bij deze onderwerpen zijn diverse partijen betrokken...
...zoals de collega's van de Dienst Justitiële Inrichtingen en ketenpartners. Zoals het Openbaar Ministerie en de rechtspraak.
Soms vermoedt een rechter dat een verdachte van een strafbaar feit mogelijk een psychische stoornis heeft.
Dan kan hij vragen om een pro Justitia onderzoek.
Het NIFP benadert een psychiater en soms ook een psycholoog die het onderzoek kan uitvoeren.
Deze forensisch deskundigen noemen we pro Justitia rapporteurs.
Zij onderzoeken of iemand een geestelijke stoornis heeft en hoe de ontwikkeling van die persoon is gelopen.
In het pro Justitia rapport gaat de gedragsdeskundige in op mogelijke stoornissen, psychiatrische ziektebeelden en handicaps.
Daarnaast adviseert de rapporteur over de zorg die de verdachte nodig heeft.
En wordt een beeld gegeven van de\Nkans op herhaling  van strafbare feiten
Het NIFP bewaakt de kwaliteit van de rapportages door ze van commentaar te voorzien en dit met de rapporteur te bespreken.
Ook organiseerd het NIFP de opleiding tot pro Justitia rapporteur. En diverse andere cursussen en bijeenkomsten voor rapporteurs.
Vaak spreekt de rapporteur de verdachte in de inrichting waar de justitiabele verblijft.
Soms moet een persoon worden opgenomen voor een klinisch onderzoek.
Deze onderzoeken vinden plaats in het Pieter Baan Centrum dat ook onderdeel uitmaakt van het NIFP.
Het Pieter Baan Centrum is een psychiatrische observatiekliniek.
Hier worden personen onderzocht die worden verdacht van het plegen van vaak ernstige misdrijven.
Het onderzoek duurt in principe 6 weken.
Het wordt uitgevoerd door een onderzoeksteam dat bestaat uit een psychiater, een psycholoog...
...forensisch milieuonderzoeker, groepsleider en jurist.
Aan ieder onderzoeksteam is een proces psychiater of psycholoog verbonden.
Dit is een ervaren gedragsdeskundige die toeziet op de kwaliteit en het proces van het onderzoek.
We bieden psychische zorg aan mensen die in een justitiële inrichting verblijven.
Onze psychiaters behandelen justitiabelen met psychiatrische problemen.
Juist in detentie is het belangrijk dat mensen die dat nodig hebben een goede behandeling krijgen.
Dit kan een grote bijdrage leveren aan het verminderen van de kans op herhaling van strafbare feiten.
De behandeling helpt om later weer te kunnen functioneren in de maatschappij.
Het NIFP is er ook voor de zorgverleners die werken in de justitiële inrichtingen...
...zoals psychologen, huisartsen, tandartsen en verpleegkundigen.
We maken kaders en richtlijnen voor hen, zodat zij hun werk op een goede manier kunnen doen.
Ook organiseren wij opleidingen en bijscholingen.
Soms heeft een justitiabele meer zorg nodig dan in de justitiële inrichting geboden kan worden.
Dan wordt die persoon in een andere instelling geplaatst. Om dit proces in gang te zetten is een indicatiestelling voor forensische zorg nodig.
Deze indicatie geeft aan welke zorg er nodig is. Ook wordt gekeken naar het niveau van beveiliging.
Indicaties voor forensische zorg worden aangevraagd door de reclassering, rechtbank, het openbaar ministerie of gevangeniswezen.
Het NIFP stelt indicaties voor ambulante zorg, begeleid wonen en klinische zorg.
We zijn een kennisinstituut en hebben een eigen wetenschappelijk bureau.
De actuele kennis en nieuwe inzichten die we opdoen in onze onderzoeken...
...delen we met onze medewerkers en samenwerkingspartners. Binnen Nederland en daarbuiten.
Voorbeelden zijn onderzoeken naar risicotaxatie-instrumenten en effectieve behandelmethoden in de forensische zorg.
Risicotaxatie-instrumenten zijn wetenschappelijk onderbouwde vragenlijsten.
Met deze vragenlijsten schatten deskundigen in hoe groot de kans is dat iemand die een misdrijf heeft gepleegd, opnieuw de fout in gaat.
We organiseren verschillende opleidingen en trainingen op het gebied van forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg.
De bekendste opleiding is die voor pro Justitia rapporteur.
De trainingen en opleidingen zijn er niet alleen voor onze medewerkers...
...maar ook voor de collega’s binnen de Dienst Justitiële Inrichtingen en ketenpartners.
Zoals de reclassering, het openbaar ministerie en de politie.
We bieden verschillende stagemogelijkheden, waaronder de Keuzestage Forensische Psychiatrie.
Artsen in opleiding tot psychiater kunnen in deze stage uitgebreid ervaring opdoen in de psychiatrische zorg in justitiële inrichtingen.
Wij geloven dat, goede zorg bijdraagt aan een kansrijkere terugkeer in de samenleving...
...een goede indicatiestelling voor forensische zorg in het belang is van de veiligheid van de samenleving en de justitiabele zelf.
En dat kwalitatief hoogstaande pro Justitia rapportages er aan bijdragen dat de rechter tot een passend oordeel kan komen.
Dat is waar we iedere dag met trots aan werken en ons voor willen blijven inzetten.
Zorg en advies voor een veilige en humane samenleving.

Wat ga je doen?

Verbeter de in- en externe communicatie van het NIFP om de effectiviteit te vergroten en een positieve impact op het imago te genereren. Ondersteun het communicatieteam bij het bereiken van nieuwe en bestaande collega’s, ketenpartners en mensen die onder behandeling zijn van of worden onderzocht door onze gedragsdeskundigen.

  • Ontwikkel en implementeer verbeteringen voor in- en externe communicatiekanalen, waaronder het intranet, Rapporteursnet, de externe website, social media-kanalen en nieuwsbrieven in de eerste 4 weken.
  • Schrijf artikelen voor de externe website en social media-kanalen
  • Voer interviews uit met collega’s
  • Evalueer de effectiviteit van onze communicatiestromen

Stagevergoeding en overige informatie

Start stage in februari 2024, gedurende (minimaal) 20 weken. Het aantal uren is in overleg. Er kan vanuit huis gewerkt worden of op het hoofdkantoor in Utrecht. De mogelijkheid bestaat om een scriptieonderzoek te verbinden aan dit onderzoek. Indien niet in bezit van een studenten OV‐kaart, kun je gebruik maken van een OV‐kaart van het NIFP. De stagevergoeding bedraagt 747 euro bruto op basis van 40 uur. De stagiair dient de gehele stageperiode verbonden te zijn aan een onderwijsinstelling.

Gevraagde achtergrond

We zijn op zoek naar een enthousiaste mbo-, hbo-, of wo- student communicatie of vergelijkbare studie die nauwkeurig werkt en zich mondeling en schriftelijk goed weet uit te drukken in de Nederlandse taal. Daarnaast zoeken wij iemand die:

  • In de laatste fase zit van diens studie;
  • Goed zelfstandig kan werken;
  • Ervaring heeft met een beeldbewerkprogramma zoals Canva of Photoshop

Sollicitatie

Er kan per e‐mail worden gesolliciteerd. Sollicitatiebrieven met cv kunnen worden gericht aan Waldo de Vries en worden verstuurd naar: communicatie.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van CS2024COM-BV. Informatie over het project kan verkregen worden via communicatie.nifp@dji.minjus.nl. Uiterste reactiedatum is 15 januari 2024. Beschrijf duidelijk in je brief wat je beschikbaarheid is.