Klinische stage, Pieter Baan Centrum

Bijzonderheden: deze stageplaats staat open voor een masterstudent Klinische (forensische) Psychologie.

Stage bij de Dienst Ondersteuning Psychodiagnostiek (DOP) van het NIFP Pieter Baan Centrum (PBC). De DOP ondersteunt gedragsdeskundigen bij het diagnostisch onderzoek van observandi (verdachten). Observandi worden in het kader van een strafzaak zes weken in het PBC opgenomen. Diagnostisch onderzoek wordt uitgevoerd als basis voor advisering aan de rechtbank. Door een multidisciplinair team wordt gerapporteerd over de psychische gesteldheid van de observandus, de toerekenbaarheid, het recidiverisico en interventie-advies.

De stage behelst het leren uitvoeren en verwerken van testpsychologisch onderzoek en het meekijken met de werkzaamheden van de psychologen. Wij bieden de mogelijkheid de Basisaantekening Psychodiagnostiek (BAPD) te behalen. Het is niet mogelijk om behandelervaring op te doen.

Deze stageplaats staat open voor een masterstudent Klinische (Forensische) Psychologie. We hebben voorkeur voor een student met relevante werkervaring (bijvoorbeeld in de psychiatrie of het gevangeniswezen) die minimaal 22 jaar oud is. In de sollicitatie willen we graag lezen wat je motivatie is om juist in het PBC stage te lopen en welke relevante werkervaring je eventueel hebt.

Locatie: Almere
Start: november 2024
Duur: minimaal 4 dagen in de week gedurende een periode van minimaal 8 maanden

Selectieprocedure: sollicitatiebrieven met cv (elk maximaal 1 A4) kunnen tot uiterlijk 24 april 2024 worden verstuurd naar opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van NOV24PBC-FM. Gelieve geen cijferlijsten en andere documenten meesturen.