Rapportagevarianten

Er bestaan verschillende rapportagevormen.

Onderstaande rapportagevormen worden gebruikt bij pro Justitiarapportages voor volwassenen en jongeren.

  • Enkel psychiatrisch of psychologisch (mono disciplinair onderzoek): onderzoek door een psychiater of psycholoog.
  • Dubbel onderzoek (multidisciplinair onderzoek): onderzoek door een psychiater en een psycholoog, of een onderzoek door een psychiater of psycholoog en een milieuonderzoeker.
  • Secundair dubbel onderzoek: het onderzoek start als een enkel onderzoek. Later sluit een tweede deskundige aan.
  • Triple onderzoek: onderzoek door een psychiater, een psycholoog en een milieurapporteur.
  • Klinisch onderzoek: dit onderzoek vindt plaats in een kliniek. Dit is voor volwassenen het Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC is een onderdeel van het NIFP. 
    Klinische rapportage wordt gebruikt voor ernstige misdrijven of ingewikkelde zaken.  Jeugdigen worden onderzocht in Teylingereind. Dit forensisch centrum is geen onderdeel van het NIFP.
  • Spoed rapportage: bij rechtszittingen die op heel korte termijn zijn gepland kan de rapportage binnen enkele weken worden opgeleverd.