Rapportagevarianten

Er bestaan verschillende rapportagevormen.

Onderstaande rapportagevormen worden gebruikt bij pro Justitiarapportages voor volwassenen en jongeren.

Beeld: ©NIFP
  • Enkel psychiatrisch of psychologisch (mono disciplinair onderzoek): onderzoek door een psychiater of psycholoog.
  • Dubbel onderzoek (multidisciplinair onderzoek): onderzoek door een psychiater en een psycholoog.
  • Triple onderzoek: onderzoek door een psychiater en een psycholoog en een milieurapporteur.
  • In voorkomende gevallen verichten we een monodisciplinair onderzoek door een psycholoog of een psychiater en een milieurapporteur. Dit komt vooral voor bij extremisme-zaken.
  • Secundair dubbel onderzoek: het onderzoek start als een enkel onderzoek. Later sluit een tweede deskundige aan.
  • Klinisch onderzoek: dit onderzoek vindt plaats in een kliniek. Dit is het Pieter Baan Centrum (PBC). Het PBC is een onderdeel van het NIFP.┬áKlinische rapportage wordt gebruikt voor ernstige misdrijven of ingewikkelde zaken.

Jeugdigen worden onderzocht in Teylingereind. Dit forensisch centrum is geen onderdeel van het NIFP.

  • Spoed rapportage: bij rechtszittingen die op heel korte termijn zijn gepland kan de rapportage binnen enkele weken worden opgeleverd.