Rapportage jeugdstrafrecht

Jeugdrapportages gaan over mensen vanaf 12 jaar die in verband met een strafbaar feit voor de rechter moeten komen.

De rechter of officier van justitie geeft opdracht voor een onderzoek. Ook de advocaat van de jongere kan een rapport aanvragen.

Bij jeugdrapportages heeft de rechter of officier vragen over waarom een jongere zich op een bepaalde manier heeft gedragen.

Dit kan te maken hebben met de ontwikkeling van die jongere of met psychische problemen.

Deze dingen kunnen invloed hebben gehad op het strafbare feit waar de jongere van wordt verdacht.

Voorkomen herhaling

De rechter of officier wil ook weten wat er nodig is om te zorgen dat de jongere niet weer in de fout gaat. En wat er kan helpen om de ontwikkeling van de jongere zo goed mogelijk te laten verlopen. Bijvoorbeeld een bepaalde behandeling, training of begeleiding.

Rol NIFP

Het NIFP heeft verschillende rollen bij de totstandkoming van de Pro Justitia rapportage jeugdstrafrecht:

  • Het NIFP kan adviseren of een rapportage nodig is.
  • Het NIFP zorgt dat er een rapporteur is die het onderzoek kan doen.
  • Het NIFP geeft commentaar op de rapportages en bespreekt dit met de rapporteur. Dit gebeurt voordat het rapport naar de rechter gaat.
  • Het NIFP organiseert opleidingen en bijscholing voor de rapporteurs.