Onderzoek

Het onderzoek duurt 6 weken. De verdachte wordt onderzocht door een team van verschillende medewerkers van het Pieter Baan Centrum (PBC).

In het onderzoeksteam zitten een psychiater, een psycholoog, een medewerker van de groepsobservatie, een jurist, een forensisch milieuonderzoeker en een proces-psychiater.

  • De psychiater en de psycholoog voeren gesprekken met de verdachte.
  • De milieu-onderzoeker benadert personen uit de omgeving van de verdachte.
  • De medewerker van de groepsobservatie kijkt hoe de verdachte zich op de verblijfsafdeling gedraagt.
  • De proces-psychiater of -psycholoog (PP'er) is bij de teambesprekingen, maar spreekt de verdachte niet zelf. Hij bewaakt de kwaliteit van het onderzoek en denkt kritisch mee met het team.
  • Een jurist kijkt naar de juridische kanten van het onderzoek, co├Ârdineert het onderzoek en is voorzitter van de besprekingen.

Testpsychologisch onderzoek

In het PBC wordt ook testpsychologisch onderzoek uitgevoerd. Hierin wordt onder andere onderzoek gedaan naar de vaardigheden, persoonlijkheid en het concentratievermogen.

Neurologisch en neuropsychologisch onderzoek

Bij iedere verdachte wordt neurologisch en neuropsychologisch onderzoek uitgevoerd. Bij het neurologisch onderzoek worden de belangrijkste functies van het zenuwstelsel onderzocht. Neuropsychologisch onderzoek kan eventuele schade aan de hersenen laten zien.

Psychomotorische observatie

Bij de psychomotorische observatie wordt bekeken hoe de verdachte zich gedraagt tijdens sport- en bewegingsactiviteiten.

Zorg

Aan het begin van de opname onderzoekt de huisarts de verdachte. Tijdens het verblijf kan de verdachte als dat nodig is medische zorg krijgen. Tijdens het verblijf in het PBC kunnen verdachten die dit nodig hebben hulp van een psychiater krijgen. De psychiater die een verdachte onderzoekt en de psychiater die deze verdachte behandelt, zijn nooit dezelfde persoon.