Maatregelrapportage

Er zijn ook pro Justitia rapportages over behandelmaatregelen. Een rechter kan naast een straf, ook een bepaalde vorm van zorg opleggen als maatregel.

De bekendste maatregel is terbeschikkingstelling (tbs).

De verschillende vormen van pro Justitia rapportage over maatregelen worden hieronder beschreven.

De onderzoeken worden uitgevoerd door een psychiater en een psycholoog.

Adviezen verlenging tbs

Eén vorm betreft de vraag of een tbs-maatregel verlengd moet worden. Dit advies wordt in principe om de 4 jaar aangevraagd. Tbs is bedoeld om de kans op herhaling van het misdrijf kleiner te maken. Als uit het pro Justitia rapport blijkt dat dit (nog) niet is gebeurd, kan de tbs worden verlengd.

Adviezen verlenging PIJ-maatregel

Een andere vorm van een maatregeladvies is het advies over de verlenging van de PIJ-maatregel. Het advies wordt uitgebracht als de PIJ-maatregel 4,5 jaar heeft geduurd. PIJ staat voor plaatsing in een inrichting voor jeugdigen. Rechters leggen deze behandelmaatregel op bij zware misdaden, als de jongere een psychische stoornis of gebrekkige ontwikkeling heeft.

Adviezen over behandeltrajecten, verlof en longstay

Andere onderwerpen zijn individuele behandeltrajecten en het aanvragen van machtigingen voor verlof. Verder gaan adviezen over plaatsing op een longstay-afdeling of de voortzetting of beëindiging hiervan. Een longstayafdeling is een afdeling in een tbs-kliniek waar mensen verblijven bij wie het gevaar voor herhaling hoog blijft. Zij verblijven langdurig in de tbs-kliniek.