Klachtenregeling stroomschema

Uiterlijk zeven dagen nadat je kennis hebt gekregen van de beslissing waarover je je wenst te beklagen, kun je beklag doen bij de beklagcommissie als je het niet eens bent met een door of namens de directeur genomen beslissing.

Medische klacht: Uiterlijk 14 dagen nadat het medisch handelen heeft plaatsgevonden waarover je je wenst te beklagen, kun je een beroepschrift indienen tegen het medisch handelen van een arts.

Voor het indienen van een beroepschrift moet altijd eerst een bemiddelingsverzoek aan de Medisch Adviseur bij het ministerie worden gedaan.