Neuroloket

Het Neuroloket: expertise en kennis over neurocognitieve stoornissen en hun relatie tot delict – op één plek.

Wetenschappelijk onderzoek toont een duidelijke relatie tussen hersenfunctioneren, cognitieve stoornissen en delictgedrag. Voor pro Justitia rapporteurs een belangrijk inzicht. Wat zijn de cognitieve en gedragsmatige gevolgen van hersenletsel, en wat betekent dat in een forensische context?

Het inzetten van neuro(psycho)logisch onderzoek kan dan ook het advies aan de rechter, de indicatiestelling, risicotaxatie én de effectiviteit van een behandeling verbeteren.

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie, kennisinstituut en opleider van pro Justitia rapporteurs, wil kennis onder rapporteurs hierover vergroten en heeft daartoe in mei 2021 het Neuroloket opgericht.

Wanneer denk je als rapporteur nu aan neuropsychologisch onderzoek bij een pro Justitia rapportage? Wat zijn zogenaamde 'red flags'? Wat voor testmateriaal kan je zelf afnemen? En wat zegt een hersenscan nu eigenlijk precies?

Lees meer over de zin en onzin van hersenscans

Het Neuroloket huist in het Pieter Baan Centrum en biedt rapporteurs een laagdrempelige overleg- en adviesmogelijkheid over neuro(psycho)logisch onderzoek. Denk daarbij aan diagnostische vragen, maar ook aan indicatiestelling, vraagstelling en de noodzaak tot vervolgonderzoek. Indien vervolgonderzoek geïndiceerd is, faciliteert het Neuroloket onderzoek door een neuroloog of een klinisch neuropsycholoog. Met het Neuroloket wil het NIFP rapporteurs ondersteunen in het toepassen van neuro(psycho)logisch onderzoek, danwel zelf, danwel door neuro-experts.

Wil je meer weten over het Neuroloket? Neem contact op via e-mail: neuroloket@dji.minjus.nl.