Familierechtelijke rapportages

Pro Justitia rapporten kunnen een rol spelen in familierechtelijke zaken.

Het gaat bijvoorbeeld over de vraag of kinderen, na een periode van uithuisplaatsing, weer terug kunnen naar hun ouders. Of over wat goed is voor kinderen bij een lastige echtscheiding.

Het gaat dan om onderzoeken in opdracht van de kinder- en familierechter, het gerechtshof, een gecertifieerde instelling voor jeugdbescherming of de Raad voor de Kinderbescherming.

Rol NIFP

Het NIFP heeft verschillende rollen bij de totstandkoming van familierechtelijke rapportages:

  • Het NIFP adviseert over de vraag of een onderzoek nodig is.
  • Het NIFP benadert een rapporteur voor het onderzoek.
  • Het NIFP heeft commentaar op de rapportage en bespreekt dit met de rapporteur.
  • Het NIFP organiseert opleidingen en bijscholing voor de rapporteurs.