Doorwerking psychopathologie in terroristische misdrijven

Kennis over de riscofactoren van terrorismeplegers is van belang om aanslagen te voorkomen en te komen tot betere risicopreventie en risicomanagement. Een van de mogelijke risicofactoren is de aanwezigheid van psychopathologie.

Rapportomslag

In dit onderzoek is aan de hand van pro Justitia rapporten van deskundigen nader onderzocht op welke manier de aanwezige psychopathologie heeft doorgewerkt in het ten laste gelegde terroristische misdrijf.