NIFP-richtlijn Forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht

Deze NIFP-richtlijn dient ter ondersteuning van het forensisch psychologisch onderzoek van de pro justitia-rapporteur. De richtlijn heeft als doel uniformiteit en standaardisatie in het forensisch psychologisch onderzoek te vergroten en het onderzoek transparanter te maken.

De richtlijn geeft de deskundige handreikingen over mogelijke factoren die van invloed zijn op de delictpleging.