Handleiding dossiervoering huisartsenzorg

Adequate medische dossiervoering is essentieel voor het waarborgen van continuïteit van informatieoverdracht, en daarmee het waarborgen van de continuïteit van de zorg voor de patiënt.

Overzichtelijkheid en navolgbaarheid zijn belangrijke kernwaarden die deze continuïteit ondersteunen. Indien een medisch dossier incompleet is of de dossiervoering inadequaat, dan is er onvolledige informatieoverdracht en is het moeilijk om een actueel beeld over de gezondheidstoestand van de patiënt te vormen.