Murray-onderzoek bij levenslanggestraften op schema

Sinds 2020 verricht het NIFP zogenaamde ‘Murray-onderzoeken.’ Dit zijn psychologische en psychiatrische onderzoeken bij een levenslanggestrafte die een jaar nadat het vonnis onherroepelijk is geworden plaats vinden. De onderzoeken zijn erop gericht om te bepalen wat de veroordeelde nodig heeft voor re-integratie.

Sinds 2020 verricht het NIFP zogenaamde ‘Murray-onderzoeken.’ Dit zijn psychologische en psychiatrische onderzoeken bij een levenslanggestrafte die een jaar nadat het vonnis onherroepelijk is geworden plaats vinden. De onderzoeken zijn erop gericht om te bepalen wat de veroordeelde nodig heeft voor re-integratie. Goed nieuws: van de 42 mensen met een levenslange straf zijn momenteel 40 onderzocht. Hiermee ligt het onderzoek op schema: in december 2024 zijn we helemaal bij.

De Murray-onderzoeken volgen uit een uitspraak van het Europees Hof voor de Rechten van Mens, waarin werd gesteld dat gedetineerden, ook als ze levenslang hebben, altijd de kans moeten krijgen om te laten zien dat zij in staat zijn zich in de maatschappij te begeven. Ze hebben uitzicht om ooit vrij te komen.

Toen het NIFP de opdracht kreeg om deze onderzoeken uit te voeren, zaten er 42 mensen vast met een levenslange straf. Deze mensen zijn vier jaar later bijna allemaal onderzocht.

Het NIFP dankt alle collega’s voor hun grote inzet op deze complexe en vaak zware dossiers.

Re-integratie
25 jaar ná het ‘Murray-onderzoek’, doet het Pieter Baan Centrum een herbeoordeling of de levenslanggestrafte mag gaan werken aan re-integratie. Het Adviescollege Levenslanggestraften adviseert de minister voor Rechtsbescherming vervolgens of een gevangene kan gaan werken aan re-integratie. De minister beslist tot slot of een gevangene met levenslang mag werken aan terugkeer in de samenleving. De gevangene mag dan onder andere met verlof.

Kijk voor meer informatie over de levenslange gevangenisstraf op: Levenslang gestraften | Justitiabelen | dji.nl

Beeld: ©NIFP