Vacature onderzoeksstage (en scriptie) voor een masterstudent

Praktijkstage bij het NIFP voor een masterstudent Rechten of Criminologie met interesse voor de pro-Justitiarapportage en verschillende doelgroepen binnen het strafrecht (levenslanggestraften, tbs-ers en verdachten van terroristische en extremistische delicten). Deze stage kan worden gecombineerd met een scriptieonderzoek. Er is een nauwe verbinding met de afdeling Wetenschap en Opleidingen van het NIFP.

Vacature onderzoeksstage (en scriptie) voor een masterstudent

Het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) bemiddelt op vijf ambulante locaties (Utrecht, Amsterdam, Den Bosch, Den Haag en Zwolle) de opdrachten van de officier en de rechter(-commissaris) tot het doen van pro-Justitiaonderzoek. De rapporten worden opgemaakt door veelal freelance psychiaters en psychologen die beschikken over een NRGD registratie. Tevens worden er rapporten opgemaakt in het Pieter Baan Centrum (PBC).

Deze stageplek is bij het NIFP in Utrecht. Vanuit deze vestiging van het NIFP worden niet alleen opdrachten bemiddeld tot het onderzoeken van verdachten, maar ook tot het onderzoeken van veroordeelden, namelijk tbs-gestelden en levenslanggestraften. Het NIFP Midden-Nederland, zoals we de vestiging in Utrecht noemen, heeft daartoe een aantal specials geformuleerd: naast de rapportages over tbs-gestelden en levenslanggestraften gaat het dan ook om de onderzoeken van verdachten van terroristische en/of extremistische delicten.

Het is de taak van de stagiair om ten behoeve van de pro-Justitia rapporteurs die de onderzoeken uitvoeren dan wel van de NIFP-medewerkers die bij het onderzoek betrokken zijn, een samenvatting te maken van het (strafrechtelijke) dossier. Tevens draagt de stagiair bij aan de algemene werkzaamheden gerelateerd aan deze onderzoeken.

Als afgesproken wordt om tevens een scriptieonderzoek aan de stage te verbinden, zal begeleiding plaatsvinden vanuit de afdeling Wetenschap en Opleidingen van het NIFP, door mr. dr. M.M. Prinsen, jurist en onderzoeksmanager. Het scriptieonderwerp zal in overleg met de stagiair en de betrokken begeleiding vanuit de universiteit worden vastgesteld.

Werkzaamheden

De stagiair is 2-3 dagen per week aan de slag met bovenstaande werkzaamheden: het maken van samenvattingen en de werkzaamheden gerelateerd aan de onderzoeken. Iedere week wordt een halve dag gereserveerd voor het bijhouden van het rapporteursnet, een online forum middels welke belangrijke informatie wordt gedeeld met de rapporteurs. De stagiair verzamelt relevante rechterlijke uitspraken die zijn gepubliceerd op rechtspraak.nl en houdt de actualiteit (relevante nieuwsberichten) bij.

Beschikbaarheid

De stage is voor drie dagen in de week. De werkzaamheden vinden plaats op de locatie in Utrecht. We zoeken een masterstudent rechten (strafrecht) of criminologie die minimaal 6 maanden beschikbaar is. Start in september 2024. Het is de bedoeling dat de stagiair gedurende de gehele stageperiode verbonden is aan de universiteit.

Sollicitatie

Er kan per e-mail worden gesolliciteerd. Informatie over de stageplek kan verkregen worden via mr. Janneke Kuin, bereikbaar per e-mail: j.kuin@dji.minjus.nl en mobiel: 06 50070934. Sollicitatiebrieven met CV kunnen worden gericht aan drs. B. van Giessen, Manager Zorg & Rapportage dienst Midden-Nederland. Mailadres: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl onder vermelding van ‘stagiair MNL’.

Uiterste reactiedatum is 5 juli 2024. Beschrijf duidelijk in je brief wat je beschikbaarheid is en of je van plan bent om op basis van het onderzoek een scriptie te schrijven.

Beeld: ©NIFP