Innovatie & Beleid: webcolleges

De komende tijd publiceren we regelmatig een interview met een NIFP’er die werkt aan een project uit het jaarplan inhoud 2023. Dit jaarplan geeft sturing aan de inhoudelijke beleidsontwikkeling en innovatie binnen het NIFP. In dit interview lichten we het deeljaarplan van het beleidsterrein kennis uit. Aan het woord is onderwijskundig adviseur Nicole van de Sande, die webcolleges opneemt voor gedragsdeskundigen.

Een van de prioriteiten van het beleidsterrein kennis is (it’s all in the name): kennisdeling. Het op een laagdrempelige manier delen van kennis en kunde met gedragsdeskundigen in de forensische sector. Hiertoe is bijvoorbeeld Rapporteursnet opgetuigd, organiseren we refereerbijeenkomsten en doen we mee aan symposia en congressen. Een ander project dat bijdraagt aan deze doelstelling is het maken van webcolleges: video’s over onderwerpen waar gedragsdeskundigen mee te maken hebben en die hen handvatten geven voor hun dagelijkse werk.

“Op 3 maart hebben we samen met Psyflix de eerste drie webcolleges opgenomen. Psyflix, een soort Netflix voor psychische onderwerpen, biedt een breed online aanbod van video’s over allerlei onderwerpen uit de psychotherapie en diagnostiek. Deze eerste video’s gaan over de behandeling van zedendelinquenten, over de behandeling van jeugdigen in een PIJ-maatregel en over de aanpak van jeugdige veelplegers. Jelle Troelstra, Jolita de Veth en Ido Weijers zijn de sprekers in deze webcolleges."

"De samenwerking met Psyflix is een pilot. We willen onderzoeken of het aanbieden van de video’s voldoet aan een behoefte en op welke manier we deze video’s het beste kunnen aanbieden. Als dit succesvol is, dan willen we hier een vervolg aan geven

Het voordeel van samenwerken met Psyflix is dat ze veel ervaring hebben met het opnemen van webcolleges over psychotherapie en diagnostiek. Ze hebben een professionele opnamestudio, doen de montage en beschikken over een goedwerkend platform waarop de webcollegesaangeboden kunnen worden."

"Psyflix werkt op hun beurt graag met ons samen. Ze hebben namelijk een uitgebreid aanbod aan webcolleges over psychotherapie, maar misten nog content over forensische psychologie en psychiatrie. Wij hebben veel kennis hierover in huis én in ons netwerk. We weten welke onderwerpen er spelen en kunnen de inhoud helpen vormgeven. We fungeren dan eigenlijk als moderator: wij selecteren de sprekers die goed gewaardeerd werden op bijvoorbeeld Rapporteursdag of een refereerbijeenkomst, en kiezen onderwerpen waarvan we weten dat er een kennisbehoefte is of een waar een verdiepingsslag mogelijk is."

"Met de video’s stellen we gedragsdeskundigen in de gelegenheid om op een laagdrempelige manier en een zelfgekozen moment kennis over een bepaald onderwerp tot zich te nemen. Bijvoorbeeld als ze met een bepaalde casus aan de slag gaan en denken, hoe zat dat ook alweer? Dan kunnen ze makkelijk even dat webcollege terugkijken.

We verwachten de eerste drie webcolleges medio mei aan te kunnen bieden via Rapporteursnet en NIFP Academie. Het bekijken van de webcolleges is kosteloos. Als dit een succes is, gaan we na de zomer verder met het vervolg en zullen we in het najaar nog een aantal webcolleges opnemen."

Jaarplan inhoud: kennis

Andere projecten waar het beleidsterrein kennis in 2023 mee aan de slag gaat zijn het verder brengen van Rapporteursnet als hét kennisplatform voor rapporteurs waar zij met elkaar in contact kunnen komen over rapportagethema’s en casuïstiek; onderzoek naar diagnostiek en behandeling van ADHD in detentie; onderzoek naar de meerwaarde van kunstmatige intelligentie voor ons werk; onderzoek naar sekseverschillen in delictgedrag en onderzoek naar de kenmerken van vrouwelijke plegers van terroristische misdrijven.