NIFP ontvangt subsidie KFZ voor ontwikkelen handreiking

Een team onderzoekers van de afdeling wetenschap en opleidingen van het NIFP heeft per 1 januari 2023 een subsidie ontvangen van het programma Kwaliteit Forensische Zorg (KFZ). Met deze subsidie, die een looptijd heeft van een jaar, ontwikkelen zij een handreiking voor forensische zorgprofessionals die werken met vrouwelijke plegers van terroristische misdrijven.

Dit KFZ-project is onderdeel van een groot en langlopend onderzoek naar plegers van terrorisme. Met als doel: meer te weten te komen over kenmerken van, en risicofactoren voor terroristisch handelen bij daders van dit type misdrijven.

De KFZ-handreiking is specifiek voor forensisch zorgprofessionals die werken met vrouwelijke plegers van terrorisme. Sinds 2012 hebben circa honderd vrouwen uit Nederland zich in Syriƫ en Irak aangesloten bij de Islamitische Staat. Intussen is een aantal van deze vrouwen terug in Nederland en zit gedetineerd in de gevangenis.

Twee belangrijke vragen voor hun veilige terugkeer in de maatschappij zijn (1) of er bij deze vrouwen sprake is van een verhoogd risico op (herhaald) terroristisch geweld vanuit psychische problematiek, en (2) welke bejegeningswijze tijdens de re-integratie bij hen effectief zal zijn.

Middels het bestuderen van de rapporten pro Justitia over het psychisch functioneren bij deze vrouwen alsook het interviewen van de vrouwelijke gedetineerden naar hun (eigen) beleving van verdenking/veroordeling, detentiebeloop en re-integratie geven de onderzoekers antwoord op deze vragen. Dit project is 1 januari 2023 gestart en heeft een looptijd van 1 jaar.

Empirische kennis over psychopathologie bij vrouwelijke daders van terrorisme is schaars. Studies over hoe zijzelf hun terroristisch handelen, detentieperiode en re-integratieproces ervaren ontbreken. Met het KFZ-project werpt het NIFP licht op deze onderbelichte doelgroep en trachten we bij te dragen aan een beperking van het risico op (herhaald) terroristisch handelen door vrouwen in Nederland. Immers verwachten we dat de forensische (zorg)professionals de aangedragen kennis in de handreiking in de praktijk kunnen toepassen voor het vormgeven van effectieve begeleiding van, of behandelinterventies bij, deze doelgroep.