Wetenschappelijke bijdragen van NIFP'ers in 2017-2021

Als kennisinstituut dragen wij actief bij aan kennisontwikkeling op het gebied van forensische gedragskunde en op het gebied van zorg in detentie. Naast het wetenschappelijk onderzoek dat wij zelf doen, werken onze collega's mee aan publicaties van anderen, houden praatjes op congressen en symposia, publiceren columns in tijdschriften en schrijven mee aan boeken over het onderwerp.

Sinds 2008 brengt het NIFP met een interval van 3 jaar een overzicht uit van wetenschappelijke uitingen waar medewerkers van het NIFP bij betrokken waren. Met gepaste trots presenteren we hierbij de 'oogst' van 2017-2021.

Tale Evenhuis, informatiespecialist en samensteller van het overzicht:

'Wat opvalt in deze editie is de diversiteit aan onderwerpen, zoals de verlofpraktijk, het blokkeringsrecht, neonaticide, omgang met onthulling, wanhoop en toerekeningsvatbaarheid.

En ook de groei in diversiteit in het type publicatie valt op. Zo is er gepubliceerd in proefschriften, maar er zijn ook hoofdstukken geschreven in tijdschriften zoals Journal of Forensic Psychiatry and Psychology, Criminal Behaviour and Mental Health, Perspectives on Terrorism, Sancties, De Psycholoog, Strafblad en Tijdschrift voor Gezondheidswetenschappen.'

Wil je beschikken over een van de publicaties uit dit overzicht? Neem dan contact op met Tale Evenhuis via e-mail: taleevenhuis@dji.minjus.nl.