Richtlijn ambulant forensisch psychologisch onderzoek geactualiseerd

De NIFP-richtlijn Forensisch psychologisch onderzoek en rapportage in het strafrecht is geactualiseerd.

In de richtlijn zijn de laatste psychologische en juridische ontwikkelingen die relevant zijn voor de pro justitia rapportage verwerkt en het NIFP hoopt dat deze laatste richtlijn de rapporteurs, net als voorgaande versies, veel houvast en inspiratie mag bieden.

Aan deze richtlijn hebben vele NIFP-medewerkers een bijdrage geleverd en ze is dan ook een weerspiegeling van het multidisciplinaire werken wat de pro justitia rapportage zo kenmerkt.

Ook kan de richtlijn bouwstenen bieden om de brug te maken die het psychologische domein met het juridisch domein verbindt.

Voor een gedrukt exemplaar kun je contact opnemen met het secretariaat van het NIFP via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.