Toekenning NWO-subsidie voor onder meer NIFP met project SCIN

De Nederlandse organisatie voor Wetenschappelijk Onderzoek (NWO) heeft een grote subsidie toegekend aan het SCIN-consortium, waar onder meer het NIFP aan deelneemt. Samen met het SCIN (Screene & Intervene) consortium gaat het NIFP neurobiologische en standaard psychosociale assessments integreren binnen forensische jeugdinstellingen.

Vanuit het NIFP is Maaike Kempes, als bijzonder hoogleraar forensische neuropedagogiek aan de Universiteit van Leiden, betrokken bij het project.

Het standaardiseren van deze assessments in de forensische jeugdsetting genereert inzicht in de neurobiologische ontwikkeling van jongeren – en hoe deze samenhangt met de behandeling.

Welke behandelingen zijn het meest effectief en bij wie?

De subsidie van € 1,9 miljoen wordt toegekend aan het consortium met naast het NIFP, partners zoals de reclassering, JJI's, Hogeschool Utrecht, Amsterdam UMC, University of Applied Sciences Utrecht, Radboud University Nijmegen, VU Amsterdam, Leiden University en het Wetenschappelijk Onderzoek- en Documentatie Centrum.

Screen & Intervene (SCIN)

Het integreren van neurobiologische en standaard psychosociale assessments bij jongeren in forensische instellingen genereert inzicht in hoe jongeren zich ontwikkelen en welke behandelingen effectief zijn en voor wie. De resultaten van de assessments worden gebruikt voor de ontwikkeling van een biopsychosociaal model om de effectiviteit van een behandeling mee te voorspellen.

Op basis van dit model kunnen interventieprogramma's in forensische jeugdinstellingen worden aangepast aan individuele noden en ontwikkelingsperspectieven. Middels deze benadering kunnen we mentale gezondheid bij jongeren verbeteren en recidive verminderen.

Nationale Wetenschapsagenda (NWA-ORC)

Het SCIN-consortium is een van de 28 projecten die een subsidie toegekend hebben gekregen binnen de Nationale Wetenschapsagenda. In deze jaarlijkse financieringsronde kunnen consortia aanvragen indienen die erop gericht zijn om onderzoek mogelijk te maken dat leidt tot wetenschappelijke en/of maatschappelijke doorbraken.