Opleiding tot pro justitia-rapporteur NIFP opnieuw erkend door NRGD

Goed nieuws: het Nederlands Register van Gerechtelijk Deskundigen heeft onze opleiding tot pro justitia-rapporteur opnieuw erkend - nu voor een periode van vijf jaar.

Dit betekent onder meer dat deelnemers niet meer apart een inhoudelijke toetsing hoeven te doen bij het NRGD na de opleiding.

Na succesvolle afronding van de eindtoets kunnen zij simpelweg registratie aanvragen bij het NRGD. Zij zijn dan voor twee jaar voorwaardelijk geregistreerd als gerechtelijk deskundige.

De visitatiecommissie was heel tevreden over onze opleiding.

Zo schrijft de commissie onder meer: 'We hebben met waardering kennis genomen van de grote hoeveelheid wijzigingen die is doorgevoerd en de goede en zorgvuldige manier waarop dat is gedaan. We constateren een stijgende lijn en moedigen de opleiding aan die te blijven voortzetten.'

En ook: 'De commissie waardeert de nieuwe, gedegen aanpak van de eindtoetsing als positief, waarbij in het eindbeoordelingsgesprek een goede en veilige, sfeer wordt bereikt.'

Gefeliciteerd aan iedereen die meewerkt aan de opleiding!