Wetenschap

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het NIFP voorziet de justitiële keten van diagnostiek, advies en behandeling op grond van forensische psychiatrische en psychologische kennis.

De mensen die bij of voor ons werken moeten op de hoogte zijn van actuele ontwikkelingen en inzichten op dit gebied. Daarom voert het NIFP een actief kennisbeleid. Het beheer en de wetenschappelijke ontwikkeling van deze kennis is belegd bij het bureau Wetenschap & Opleidingen (W&O).

De wetenschappelijke kennis en methodologische ontwikkeling van onderzoek, risicotaxatie en effectieve behandelmethoden hebben achterliggende jaren een hoge vlucht genomen. Ook vraagt de samenleving en de politiek nadrukkelijker dan voorheen om verantwoording over methoden van diagnostisch onderzoek en de effectiviteit van behandelinterventies in de forensische zorg.

Wetenschappelijk onderzoek binnen het NIFP

 • Download deze video

 • Uitgeschreven tekst

  Scientific research enhances our knowledge about how the human mind works

  and how this affects our behavior.

  The Netherlands Institute for Forensic Psychiatry and Psychology

  uses this knowledge for the forensic assessment of individuals entering the criminal justice system,

  to assess risk of recidivism,

  and to determine what type of care a person needs.

  This takes place at various stages of the criminal justice system

  for example pre-trial,

  during incarceration,

  and during guidance towards forensic care.

   

  The NIFP also conducts scientific research.

  Three lines of research can be distinguished.

  The first line aims to apply new discoveries in neuroscience to forensic practice.

  For example: neuropsychological research that examines

  the relationship between impulsivity and various types of violence.

  This kind of knowledge… helps to explain criminal behavior.

  The second line encompasses the assessment of recidivism risk.

  For example using the VERA-2R,

  an instrument used to assess the risk of extremist violence.

  The NIFP examines the predictive value of the VERA-2R.

  The third line of research focuses on evaluating and improving the forensic frameworks

  within which the NIFP operates.

  For example, by critically reviewing new legislation concerning forensic care

  in order to foster the translation of the behavioral domain into the legislative domain.

   

  The NIFP collaborates with universities, colleges and research institutes

  on independent research projects.

  The accumulated knowledge... is also used in NIFP training programs for forensic professionals.

  This ensures their work is supported by the latest scientific insights.

  The NIFP brings scientific knowledge…into practice.

  This enhances forensic assessment and care

  enabling us to contribute to a better criminal justice process.

Kennisdeling

Vanuit onze rol als kennisinstituut besteedt het NIFP veel aandacht aan kennisdeling en het overbrengen van al aanwezige kennis op collega’s en ketenpartners. In dat kader organiseren wij diverse opleidingen, refereeravonden voor pro Justitia rapporteurs en zijn wij aanwezig op (inter)nationale congressen, waar wij ook regelmatig de organisator van zijn.

Lees meer over deze initiatieven op de pagina ‘Kennisdeling’.