NIFP psychiater

Het NIFP zoekt psychiaters die stevig in hun schoenen staan en een uitdaging zien in het behandelen van mensen met psychiatrische problematiek in een penitentiaire inrichting.

Psychiaters die in dienst zijn bij het NIFP verrichten werkzaamheden vanuit een van de 5 ambulante diensten van het NIFP. Zij werken in de penitentiaire inrichtingen in de regio, maar ook in het Psychiatrisch Penitentiair Centrum. Zij zijn (mede) verantwoordelijk voor de matching en toetsing van pro Justitiarapportages.

Onze psychiaters werken in kleine multidisciplinaire teams. Het NIFP biedt ruime mogelijkheden voor verdere bij- en nascholing en voor het doen van wetenschappelijk onderzoek.

Meer informatie

Heeft u vragen of wilt u meer informatie over werken als NIFP psychiater? Dan kunt u contact opnemen met het NIFP via e-mail: nifp@dji.minjus.nl. U kunt ook bellen met de locatie van het NIFP in uw regio.