Pieter Baan Centrum

Deze hoofdrubriek bevat 0 rubrieken:

Het Pieter Baan Centrum (PBC) van het NIFP is de psychiatrische observatiekliniek van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Het is formeel een huis van bewaring met een specifieke taak: het doen van diagnostisch onderzoek pro Justitia. Dit betekent dat gedragsdeskundigen van het PBC mensen onderzoeken die verdacht worden van het plegen van ernstige misdrijven.

Toerekenen

Bij de meeste onderzoeken adviseren de gedragsdeskundigen aan de rechtbank (of het gerechtshof) over de mate van toerekenen, de kans op recidive en een eventueel noodzakelijke behandeling van de verdachte. Als iemand een delict heeft gepleegd als gevolg van een psychische stoornis, kan hem dat delict in verminderde mate of niet worden toegerekend. In dat laatste geval is hij niet of verminderd strafbaar en volgt vaak behandeling.

Onafhankelijke positie

Het PBC onderzoekt verdachten: zij zijn nog niet veroordeeld. Het is dus niet zeker of ze schuldig zijn aan de feiten die hen ten laste worden gelegd. Het PBC neemt een onafhankelijke positie in binnen het strafproces en houdt zich niet bezig met het bewijs of de strafmaat.

Tbs

Het PBC adviseert ook over het al dan niet verlengen van een tbs-maatregel bij mensen die al tbs opgelegd hebben gekregen. Daarnaast adviseert het PBC in opdracht van het ministerie van Justitie en Veiligheid over behandeltrajecten in het kader van de tbs of over plaatsing op een longstay-afdeling.