Organisatie

Het NIFP heeft 5 locaties in het land. Iedere locatie wordt geleid door twee managers. Een van deze managers is gedragsdeskundige en is verantwoordelijk voor de inhoud. De andere is verantwoordelijk voor de bedrijfsvoering en een aantal personele zaken op de locatie.

Op iedere locatie werken daarnaast forensisch psychiaters, psychologen, en juristen. Zij worden in hun werk ondersteund door het medisch secretariaat van de dienst. De managers en de directie vormen samen het managementteam van het NIFP.

De forensische observatiekliniek van het NIFP, het Pieter Baan Centrum, is gevestigd in Almere. Het hoofdkantoor van het NIFP bevindt zich in Utrecht. Vanuit deze locatie werken de directie, de beleids- en ondersteunende diensten, de afdeling Gezondheidszorg en bureau Wetenschap & Opleidingen.

Om inhoud en kennis goed binnen het NIFP te integreren zijn er op ieder inhoudelijk aandachtsgebied portefeuillehouders aangesteld. De aandachtsgebieden zijn:

  • Zorg
  • Rapportage
  • Indicatiestelling
  • Wetenschap & Opleiding

De portefeuillehouders zijn verantwoordelijk voor het formuleren en ontwikkelen van nieuw beleid op hun terrein, adviseren de directie en behartigen de belangen in de keten.