Klachtenregeling

Heeft u een klacht met betrekking tot het NIFP?

Klachten over medewerkers vallen onder de klachtenregeling van DJI. Klachten over freelancers, die niet in dienst zijn van het NIFP, vallen in principe onder de klachtenregeling van het NIFP.

Twijfelt u over waar uw klacht moet worden ingediend? In het stroomschema staat stapsgewijs beschreven welke klacht waar thuishoort.

De klachtenregeling van het NIFP geldt voor:

  • Alle zaken waarin de aanvraag tot onderzoek en/of rapportage of het referentenonderzoek of referentengesprek dateert van na 1 juni 2017.
  • Alle klachten die bij het NIFP binnenkomen na 1 januari 2018 (voor zover het niet mogelijk is om een beroep te doen op de klachtenregeling van de DJI).

Let op: voor zaken van voor 1 juni 2017 en klachten die zijn binnengekomen voor 1 januari 2018 geldt de NIFP (oude) klachtenregeling. In deze zaken kunnen ook klachten over NIFP-medewerkers in behandeling worden genomen. In de regeling zelf leest u waarover u kunt klagen en hoe de klacht vervolgens wordt behandeld.

Meer informatie

Heeft u vragen over onze klachtenregeling of wilt u een klacht indienen bij het NIFP? Dan kunt u contact opnemen met NIFP-klachten via e-mail: NIFP-klachten@dji.minjus.nl.