NIFP jaarbericht 2020

‘Het was een dynamisch jaar, vol verandering en uitdagingen.’ Een zin als deze komt vaak terug in het voorwoord van een jaarverslag. Als we iets dergelijks voor 2020 stellen, dan overdrijven we in ieder geval niet.

De uitdaging was onverwacht, ontwikkelde zich razendsnel en had grote gevolgen voor onze bedrijfsvoering. Het was ditmaal geen reorganisatie, geen bezuiniging of een politieke verschuiving. Hij kwam van buitenaf, in de vorm van een pandemie.

Niet álle energie ging naar corona gerelateerde zaken. Op een aantal, belangrijke gebieden ontstonden mooie initiatieven en hebben bestaande, innovatieve projecten een grote sprong voorwaarts gemaakt.

Het zijn onderwerpen die onze organisatie verder brengen, en waar onze ketenpartners in de praktijk veel aan kunnen hebben.