NIFP Jaarbericht 2019

Het jaar 2019 heeft onze organisatie in meerdere opzichten voor een uitdaging gesteld. Het tekort aan gedragsdeskundigen was niet nieuw voor ons. Maar in 2019 werden de gevolgen van deze schaarste, vooral het teruglopende aantal zelfstandige rapporteurs, soms pijnlijk voelbaar in ons dagelijks werk.

Wij zijn maar een van vele partijen die op de arbeidsmarkt concurreren om zorgprofessionals. Hoe krijgen wij gedragsdeskundigen, met name psychiaters, geinteresseerd in het forensische veld? En hoe kunnen wij onze processen zo inrichten dat wij, ook met minder mensen, toch de afspraken met onze opdrachtgevers kunnen nakomen?

Afgelopen jaar hebben we belangrijke stappen gezet. Soms nog zoekend naar de juiste weg, maar toch ook met een resultaat dat ons een toekomst-bestendiger NIFP maakt.