NIFP jaarbericht 2018

Het NIFP biedt expertise en kennis op het gebied van de forensische psychiatrie en psychologie en somatische zorg in detentie. Dit doen wij vanuit ons hoofdkantoor in Utrecht, onze vijf ambulante locaties verspreid over het land en de psychiatrische observatiekliniek het Pieter Baan Centrum in Almere.

Algemene ontwikkelingen op het gebied van rapportage in 2018:

 • Tevredenheidsonderzoek pro Justitia rapporteurs
  Uit het tevredenheidsonderzoek onder pro Justitia rapporteurs over de samenwerking met het NIFP kwam een positieve uitslag. De overgrote meerderheid is tevreden. Rapporteurs waarderen de feedback vanuit het NIFP op de conceptrapportages.
 • Feedback plus
  In 2018 is een nieuwe service voor de rapporteurs van start gegaan. Rapporteurs die voorwaardelijk geherregistreerd zijn door het NRGD en verbeterpunten hebben meegekregen, kunnen extra begeleiding krijgen vanuit het NIFP.
 • NIFP-richtlijn voor psychologen
  In de herziene NIFP-richtlijn voor psychologen is de huidige state of the art van forensisch psychologisch onderzoek beschreven.
 • Nieuw¬† kwaliteitskader
  Dit kader beschrijft de kwalitatieve kaders die bij de pro Justitia rapportage gehanteerd worden.