Verband terroristische misdrijven en risicoprofielen VERA-2R

Het doel van dit onderzoek is om meer te weten te komen over het verschil in risicofactoren van terrorismeplegers van dodelijk geweld en niet-gewelddadige terrorismeplegers. Deze kennis kan helpen bij een betere inschatting van het risico op dodelijk geweld of juist niet-gewelddadige misdrijven door terrorismeplegers.

Afbeelding terrorisme onderzoek

Terrorisme is een breed begrip met veel verschillende motieven, ideologieën en rollen. Mogelijk vertonen terrorismeplegers verschillen in achtergrondkenmerken en in risicofactoren. Tot nu toe is er erg weinig onderzoek gedaan waarbij risicofactoren voor verschillende type terrorisme delicten vergeleken worden. Dit onderzoek is een eerste stap naar een empirische basis voor risicobeoordeling van terroristisch dodelijk geweld.

Huidig wetenschappelijk onderzoek

Dit onderzoek is een verkennend onderzoek met gegevens uit de Europese Database Terrorismeplegers (EDT). Twee groepen worden met elkaar vergeleken: daders van een terroristisch levensdelict (moord met terroristisch oogmerk) en daders van andersoortige terrorisme delicten.

De onderzoeksgroep bestaat uit 21 volwassen personen die in Nederland, België, Duitsland, Oostenrijk of Zweden zijn veroordeeld voor een terroristisch levensdelict. De vergelijkingsgroep bestaat uit 30 volwassen personen die zijn veroordeeld voor niet-gewelddadige terrorisme delicten, bijvoorbeeld financiering van terrorisme of opruiing. In het onderzoek worden allereerst enkele demografische gegevens van beide groepen met elkaar vergeleken. Daarna wordt het voorkomen van VERA-2R indicatoren met elkaar vergeleken.

VERA-2R

De VERA-2R bestaat uit 34 risico- en beschermende factoren. Deze factoren zijn geselecteerd op basis van wetenschappelijk onderzoek en op basis van kennis van professionals die werkzaam zijn op het gebied van gewelddadig extremisme en terrorisme. Deze 34 factoren zijn verdeeld over vijf domeinen:

  • Overtuiging, Opvattingen en Ideologie
  • Sociale Context en Intentie
  • Historie, Actie en Capaciteit
  • Toewijding en Motivatie
  • Protectieve indicatoren

Wie en wanneer

Onderzoekers: drs. Daphne Alberda (onderzoeker), mr. dr. Merel Prinsen (projectleider).

Promotoren: prof. dr. Maaike Kempes (hoofd Wetenschap & Opleidingen van het NIFP en bijzonder hoogleraar van de universiteit Leiden); prof. dr. Kees van den Bos (professor sociale psychologie & empirische rechtswetenschappen aan de universiteit Utrecht)
Co-promotor: dr. Nils Duits (adviseur terrorismeonderzoek en forensisch kinder- en jeugdpsychiater).

Periode onderzoek: juli 2021 – december 2022.