Validatie VERA-2R

Het NIFP leidde vanaf oktober 2017 een door de Europese Unie gefinancierd tweejarig project onder de noemer Database and Assessment of Risks of violent Extremists (DARE).

Binnen dit project heeft dr. Nils Duits samen met dr. Elaine Pressman de Violent Extremist Risk Assessment Versie 2 Revisie (VERA-2R) doorontwikkeld.

De VERA-2R is een risicoanalyse-instrument waarmee een gestructureerd professioneel oordeel kan worden gegeven over het risico op gewelddadig extremisme.

Het instrument omvat 34 risico- en beschermende indicatoren die empirisch worden ondersteund door onderzoekersresultaten over gewelddadig extremisme en door operationele kennis van professionals die werkzaam zijn op het gebied van gewelddadig extremisme.

De indicatoren zijn verdeeld over vijf domeinen:

  • Overtuiging, Opvattingen en Ideologie
  • Sociale Context en Intentie
  • Historie, Actie en Capaciteit
  • Toewijding en Motivatie
  • Protectieve indicatoren

In Nederland wordt de VERA-2R gebruikt door psychiaters en psychologen bij pro Justitia rapportages voor de rechtbank, door Reclassering Nederland bij strafadviezen aan de rechtbank en het Openbaar Ministerie, en door DJI bij selectie, differentiatie en resocialisatie van gedetineerden met een terroristische titel. Verder zijn professionals bij de landelijke eenheid van de politie en de AIVD ook getraind in het afnemen van het instrument.

Alhoewel de VERA-2R geïmplementeerd is in de praktijk, is nog relatief weinig bekend over de psychometrische eigenschappen van het instrument, te weten de betrouwbaarheid en de validiteit. Tot dusver bestaat onder deskundigen een positieve consensus over de indruksvaliditeit en inhoudsvaliditeit van de VERA-2R. Verder blijkt uit recent onderzoek dat de VERA-2R een goede tot uitstekende interbeoordelaarsbetrouwbaarheid heeft. Dit is, gezien de toepassingen en doelstellingen van het instrument, van groot belang. Meer kennis is echter nodig, aangezien een instrument betrouwbaar en valide dient te zijn om van waarde te zijn in de praktijk.

Om deze reden wordt beoogd meer inzicht te verkrijgen in de betrouwbaarheid en validiteit van de VERA-2R. Daarom worden verschillende psychometrische eigenschappen van het instrument onderzocht zoals de interbeoordelaarsbetrouwbaarheid, de test-hertest betrouwbaarheid, de divergente validiteit, de inhoudsvaliditeit, de gebruikersvaliditeit en de predictieve validiteit.

Geschatte looptijd: 2020 en verder.

Betrokken medewerkers: dr. Nils Duits (projectleider, senior onderzoeker, co-auteur en supervisor-trainer VERA-2R), Daphne Alberda (onderzoeker), Annemaryn de Bruin (junior onderzoeker)

NIFP-partners DARE-project: prof. dr. Andreas Zick (Universiteit Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Duitsland) en Astrid Boelaert, psycholoog-directeur (Dienst psychosociale expertise, Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, België)