Toegevoegde waarde MMPI-2RF

Het belangrijkste doel van dit onderzoek is meer te weten te komen over het verband tussen persoonlijkheidsstoornissen en crimineel gedrag.

Een persoonlijkheidsstoornis is een psychische ziekte. Iemand met deze stoornis kan last hebben van starre, negatieve trekken en heftige emoties. En van problemen in het contact met andere mensen. Er bestaan verschillende soorten persoonlijkheidsstoornissen, zoals antisociale, borderline en narcistische stoornissen.

Om er achter te komen of een verdachte een persoonlijkheidsstoornis heeft, wordt vaak de MMPI-2 afgenomen (Minnesota Multiphasic Personality Inventory-2).

Uit onderzoek blijkt dat de MMPI-2 bij verdachten alleen laat zien of iemand wel of geen persoonlijkheidsstoornis heeft. Maar het laat niet zien welke persoonlijkheidsstoornis iemand heeft. Sinds 2008 is er een nieuwe versie van de MMPI-2 beschikbaar, namelijk de MMPI-2 Restructured Form (RF).

Huidig wetenschappelijk onderzoek

In dit onderzoek wordt gekeken of MMPI-2RF wél kan ontdekken welke persoonlijkheidsstoornis iemand heeft. Ook wordt gekeken of er een verband is tussen bepaalde persoonlijkheidsstoornissen (antisociaal, borderline etc) en bepaalde soorten delicten, zoals brandstichting of geweld.

Voor het huidige onderzoek wordt de MMPI-2RF afgenomen bij mensen uit verschillende groepen. De resultaten van deze groepen worden met elkaar vergeleken. Het gaat hierbij om Vlaamse gevangenen, veroordeelden die een tbs-maatregel uitzitten en verdachten in Nederland (forensische groepen). En om cliënten in ambulante en verplichte GGZ (niet-forensische groepen).

Zelfrapportage

De MMPI-2(RF) is een van de meest gebruikte vragenlijsten om te onderzoeken of iemand een persoonlijkheidsstoornis heeft. De MMPI-2RF bestaat uit 338 vragen (MMPI-2 bestaat uit 567 vragen). De persoon die wordt onderzocht, vult zelf de vragenlijst in (zelfrapportage).

Het is belangrijk om onderzoek te doen naar de betrouwbaarheid van deze zelfrapportage vragenlijst. Want bij verdachten en veroordeelden bestaat het risico dat zelfrapportage geen betrouwbare uitkomsten geeft. Zij willen namelijk graag uitkomsten krijgen die in hun voordeel werken.

Wie en wanneer

Onderzoekers: Maaike Kempes, Robbert Langwerden (promovendus Radboud Universiteit)
Samenwerking: Jos Egger (Radboud Universiteit / Donders Instituut ), Paul van der Heijden (Radboud Universiteit / Donders Instituut / Reinier van Arkel Groep)

Periode onderzoek: 2022