GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (klinisch psycholoog) (GioS)

Bij het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP), locatie Pieter Baan Centrum, ontstaat in januari 2022 een vacature voor de functie van GZ-psycholoog in opleiding tot Specialist (klinisch psycholoog) (GioS) m/v.
 

Deze vierjarige opleiding tot klinisch psycholoog bouwt voort op de postmaster opleiding tot gezondheidszorgpsycholoog. In de opleiding staan vier pijlers centraal: complexe psychodiagnostiek, psychotherapie, wetenschappelijk onderzoek en beleid/management.

Na vier jaar ben je als klinisch psycholoog een specialistisch professional. De opleiding leidt tot de BIG-registratie als klinisch psycholoog en als psychotherapeut.

De praktijkopleiding van de pijlers diagnostiek, wetenschappelijk onderzoek en beleid/management zullen grotendeels plaatsvinden bij het Pieter Baan Centrum (PBC) te Almere en deels bij de afdeling Wetenschap en Onderwijs van het NIFP (locatie Utrecht).

Functie-eisen

Je beschikt over een afgeronde universitaire opleiding psychologie en bent geregistreerd als gezondheidszorgpsycholoog (BIG-register).

Een voorkeur gaat uit naar kandidaten die reeds zijn opgenomen in het Nederlands Register Gerechtelijk Deskundigen (NRGD). Anders dien je bereid te zijn deze registratie tijdens de opleiding tot klinisch psycholoog te behalen.

Je beschikt over kennis van klinische, ontwikkelings- en forensische psychologie. Je hebt inzicht in bestuurlijke en maatschappelijke ontwikkelingen op het gebied van de forensische psychologie en psychiatrie, waaronder de TBS. De complexiteit van het werken met onze doelgroep vraagt om een stevige persoonlijkheid, iemand die afstand- nabijheid goed kan hanteren, stressbestendig is en relativeringsvermogen heeft. Multidisciplinair kunnen samenwerken is van belang. Tevens beschik je over goede mondelinge en schriftelijke uitdrukkingsvaardigheden.

Arbeidsvoorwaardengegevens

 • Salaris
  Schaal 13 bij bezit NRGD-registratie; anders schaal 12.
 • Functiegroep
  Deze vacature valt in de functiegroep Medicus/gedragswetenschapper.
 • Dienstverband
  Arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd (met proeftijd), minimaal 24 uur, maximaal 36 uur. Een dienstverband van 36 uur heeft de voorkeur.

Het cursorische deel van de opleiding start omstreeks januari 2022 en vindt plaats bij de RINO Groep te Utrecht. Het praktijkonderwijs vindt plaats bij het Pieter Baan Centrum (standplaats Almere) en bij De Waag (bij standplaats kan rekening worden gehouden met de woonplaats).

Het NIFP/PBC en De Waag dragen zorg voor werkbegeleiding, supervisie en intervisie binnen werktijd. Studietijd en het bijwonen van de opleidingsdag is grotendeels in de tijd van de werknemer. De opleidingskosten worden (onder voorwaarden) vergoed door het NIFP/PBC. Een antecedentenonderzoek maakt deel uit van de selectieprocedure.
 

Overige voorwaarden

Je kunt naast het salaris volgens de cao Rijk rekenen op een individueel keuzebudget (IKB). Het IKB bestaat uit geld en tijd (vakantiegeld, eindejaarsuitkering en bovenwettelijke verlof uren). Je kunt dit naar eigen keuze op het gewenste moment uit laten betalen of opnemen. De Rijksoverheid hecht sterk aan persoonlijke groei en loopbaanontwikkeling en biedt daarvoor tal van mogelijkheden. Tot de secundaire arbeidsvoorwaarden behoren onder meer maximaal 60% betaald ouderschapsverlof (onder voorwaarden), studiefaciliteiten, een extra verlofregeling voor ouderen en een vergoeding woon-werkverkeer.

Met ingang van 1 januari 2020 treedt de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren in werking. Deze wet regelt dat de rechtspositie van ambtenaren zoveel mogelijk hetzelfde wordt als die vanwerknemers in het bedrijfsleven.

Als gevolg hiervan worden de aanstellingen van ambtenaren per 1 januari 2020 omgezet naar arbeidsovereenkomsten. Daarnaast is het civiele arbeidsrecht en de cao Rijk van toepassing.

Bijzonderheden

 • Sollicitanten in dienst van het Rijk met een aanwijzing als VWNW- of (medisch) herplaatsingskandidaat verzoeken wij een voordracht van leidinggevende of trajectmanager aan te leveren en tevens een kopie van de aanwijzingsbrief.
 • De selectiecommissie behoudt zich het recht voor om referenties in te winnen, als de commissie dat voor de selectie nodig acht. Wanneer de selectiecommissie van deze optie gebruik maakt, stelt zij de sollicitant hiervan op de hoogte.
 • Online screening, bijvoorbeeld via zoekmachines en sociaal networks, kan onderdeel zijn van het selectieproces.

Inlichtingen

Meer informatie kan worden ingewonnen bij mevrouw B. Boer, klinisch psycholoog en praktijkopleider (PBC), bereikbaar via e-mail: Br.Boer@dji.minjus.nl.

Sollicitatieprocedure

Je kunt je sollicitatiebrief en curriculum vitae vóór 15 september 2021 versturen via e-mail: opleidingen.nifp@dji.minjus.nl, onder vermelding van 'KP-opleiding NIFP 2022'.

Sollicitatiegesprekken vinden plaats in de tweede helft van september 2021.