Vacature stage Neurowetenschap

Bij psychopaten veronderstelt men onder andere problemen met emotieverwerking en een andere manier van moreel redeneren.

Deze onderwerpen worden onderzocht in een lopend wetenschappelijk onderzoek van het Pieter Baan Centrum en de faculteit Experimentele Psychologie (hoofd: prof. dr. Jack van Honk) van de Universiteit Utrecht.

De stage zal voornamelijk bestaan uit het testen van geobserveerde verdachten (al of niet met psychopathie), analyse van de verzamelde data en hieruit conclusies trekken. De testbatterij bestaat uit taken gericht op emotieverwerking en moreel redeneren, en wordt deels afgenomen met behulp van een eyetracker.

Binnen dit onderwerp staat het de student vrij een eigen thesis-onderwerp te kiezen waarvoor de verzamelde data kunnen worden gebruikt.