Keuzestage forensische psychiatrie

Artsen in opleiding tot specialist (AIOS) kunnen bij het NIFP een keuzestage forensische psychiatrie volgen. In deze keuzestage kan je kennismaken met dit uitdagende specialisme, op het snijvlak van psychiatrie en strafrecht.

Forensisch psychiaters rapporteren in strafzaken. Ze geven de rechter advies over de mate van toerekenen, recidiverisico van een verdachte en diens behandeling in juridisch kader.

Ook werken zij als behandelaar in penitentiaire context of in een tbs-kliniek.

De NIFP opleiding tot pro Justitia rapporteur wordt integraal aangeboden aan alle AIOS die de keuzestage forensische psychiatrie van een jaar volgen. Na de registratie als psychiater en het succesvol afronden van de opleiding tot pro Justitia rapporteur ontvang je een voorlopige registratie als gerechtelijk deskundige bij het Nederlands Register voor Gerechtelijk Deskundigen.

Het NIFP beschikt over in totaal acht keuzestageplaatsen. Er zijn stages van een half jaar en van een jaar.