Het bepalen van GHB-afhankelijkheid bij justitiabelen

Bij de politie en de Dienst Justitiële Inrichtingen (DJI) worden regelmatig personen ingesloten die GHB gebruiken. Het plotseling stoppen met het gebruik hiervan kan in voorkomende gevallen tot ernstige gezondheidsrisico’s leiden.

Dit risico doet zich niet voor bij gelegenheidsgebruikers, maar wel als de gebruiker afhankelijk is geworden van GHB.

Het is daarom belangrijk dat tussen de zorgprofessionals bij de politie en bij DJI overeenstemming bestaat over het bepalen van GHB-afhankelijkheid. Van gelijk belang is dat de plaatsing van zorgwekkende GHB-gebruikers goed wordt afgestemd en dat overdracht van informatie tussen artsen plaatsvindt.