Somatische zorg

Mensen die in een justitiële inrichting verblijven kunnen te maken krijgen met lichamelijke klachten. De zorg die hier voor geboden wordt, noemen we somatische zorg.

Het uitgangspunt is dat alle zorg in de justitiële inrichting gelijkwaardig is aan de zorg buiten de inrichting.

Het NIFP levert op verschillende manieren een bijdrage aan de somatische zorg in de justitiële inrichtingen:

  • Adviseurs van het NIFP ontwikkelen kaders en randvoorwaarden voor de zorgverlening.
  • Het NIFP coördineert kennis en informatie over zorg.
  • Het NIFP kijkt naar de kwaliteit en kosten van de zorg.
  • De medisch adviseurs van het NIFP geven advies over onder andere detentie(on)geschiktheid, strafonderbreking, incidenteel verlof en overplaatsing naar een andere inrichting. Dit gebeurt op basis van medische gegevens. De adviseurs zijn onafhankelijk in hun advies.
  • Het NIFP doet onderzoek als er iets mis is gegaan in de zorgverlening en behandelt klachten over de zorgverlening.
  • Het NIFP organiseert opleidingen en trainingen voor de zorgverleners die in de inrichtingen werken.

Welke zorg

In een justitiële inrichting krijgen mensen dezelfde zorg die er ‘buiten’ ook is. Er wordt wel gekeken of het mogelijk is te wachten met de behandeling tot na de detentie. DJI volgt het basispakket van de Zorgverzekeringswet.  Een uitzondering is zorg die niet onder het basispakket valt, maar op dat moment toch noodzakelijk is.

Organisatie van de zorg

Justitieel geneeskundigen en justitieel verpleegkundigen werken bij een medische dienst of afdeling zorg. Als zij bepaalde zorg niet zelf kunnen leveren, verwijzen zij door naar een andere zorgverlener. Bijvoorbeeld een psycholoog, psychiater, fysiotherapeut, medisch specialistische zorg (ziekenhuis) of het Justitieel Centrum voor Somatische Zorg (gevangenisziekenhuis).

De vestigingsdirecteur van de inrichting is verantwoordelijk voor de organisatie van de zorg. De justitieel geneeskundige is eindverantwoordelijk voor de inhoud van de zorg.