Pro Justitia rapportage in dienstverband

Pro Justitia rapportage biedt gedragsdeskundigen een unieke kans om een diepgaand en gedetailleerd onderzoek te doen naar de psychopathologie van een verdachte.

Hierbij gaat het om de relatie tot het ten laste gelegde delict.

Pro Justitia rapportage is een onderzoek door een gedragskundige naar de geestesgesteldheid van een verdachte van een strafbaar feit.

De consequenties van de adviezen in het rapport kunnen zeer ingrijpend zijn. Daarom worden er hoge kwaliteitseisen gesteld.

Het is van groot belang dat jij als pro Justitia rapporteur kunt argumenteren. Je moet je bevindingen goed kunnen onderbouwen.

Pro Justitia rapportage slaat een brug van het gedragsdeskundig naar het juridisch domein. Tijdens het rapporteren leren gedragsdeskundigen hun bevindingen te presenteren, zowel op schrift als ter zitting.

Rapporteren in dienstverband

Het NIFP biedt gedragsdeskundigen (psychologen en psychiaters) de mogelijkheid voor een aanstelling als pro Justitia rapporteur in een dienstverband. Je komt te werken voor één van de vijf NIFP diensten. Deze zijn gevestigd in Amsterdam, Den Haag, Den Bosch, Zwolle, of Utrecht.

Combinatie met andere werkzaamheden

Het rapporteren in dienst van het NIFP is goed te combineren met andere werkzaamheden. Dit kan een eigen praktijk zijn of werk in de GGZ. Een andere optie is een dienstverband bij het NIFP waarin je deels rapporteert en deels zorg levert in een justitiële inrichting.

Voordelen dienstverband

Het rapporteren in een dienstverband is een nieuwe optie naast het rapporteren als freelancer bemiddeld door het NIFP. Een dienstverband heeft de volgende voordelen. Je hebt een vooraf vastgesteld inkomen met een ‘dertiende maand’ en vakantiegeld. Je kunt gebruikmaken van de regelingen van de Rijksoverheid. Je hebt geen administratieve rompslomp rond verzekeringen en bijvoorbeeld de belastingaangifte. Je kunt deelnemen aan de collectieve verzekeringen en bouwt pensioen op.

Daarnaast kun je gebruikmaken van de ondersteunende diensten van het NIFP. Bijvoorbeeld interne opleidingen verzorgd door ons eigen bureau Wetenschap en Opleidingen en ondersteuning vanuit de locatie.

Regie over eigen agenda

Als rapporteur van het NIFP heb je een zeer zelfstandige functie. Je hebt grotendeels zelf regie over je agenda en kunt werkzaamheden zelf inplannen. De functie leent zich voor een groot deel ook goed voor thuiswerken.

Nog geen opleiding tot pro Justitia rapporteur?

Je kunt in diensttijd bij het NIFP een intensief leertraject volgen waarin je alles over rapporteren leert. Je wordt begeleid door ervaren rapporteurs. Als je slaagt voor de opleiding, volgt een inschrijving in het NRGD. De opleiding duurt zo’n 11 maanden.

Meer weten?

Heb je vragen over de verkorte opleiding? Neem contact op met Josée van Balen, telefoonnummer 06 29 09 65 20.

Voor vragen over de aanstelling en rapporteren in dienstverband kun je contact opnemen met Trevor Smit, telefoonnummer 06 18 60 95 05. Je kunt met hem ook de mogelijkheid bespreken voor een vrijblijvend gesprek met de NIFP-dienst waar je voor zou willen rapporteren.