Zicht op de kwaliteit van ambulante pro Justitia rapportages

In deze studie is de ontwikkeling van de kwaliteit van pro Justitia rapportages tussen 2007 en 2015 onderzocht.

Dit is gedaan op basis van 445 rapportages (jeugd en volwassen), die steekproefsgewijs om de twee jaar zijn getrokken en waarbij is gekeken naar zowel de kwaliteit van rapportages in zijn algemeenheid als naar specifieke aspecten (domeinen) binnen rapportages.

Auteurs: Fleur Leenderts, Iris Berends, Nils Duits en Thomas Rinne.

Als laatste is gekeken naar eventuele regionale verschillen. Uit de resultaten blijkt dat de kwaliteit in de afgelopen jaren is verbeterd. Deze verbetering geldt zowel voor de algehele rapportage als ook voor de verschillende domeinen binnen de rapportage.

Er is geen kwaliteitsverschil gevonden tussen de vijf verschillende NIFP regio’s. Toch bestaat er voldoende ruimte voor verdere verbetering. Bijvoorbeeld op het gebied van de algemene kwaliteit van rapportages en binnen de domeinen Advies, Historie (bij volwassenen) en Functioneren.

Kwaliteitsverbetering zou onder meer bereikt kunnen worden via extra aandacht voor specifieke aspecten binnen de feedbackpraktijk en via (bij)scholing van rapporteurs. Mede op basis van de uitkomsten van het onderzoek ontwikkelt Bureau W&O voor de PJ opleiding een specifieke module gericht op het advies en zal een bredere bijscholingsmodule voor PJ rapporteurs om de kwaliteit van de rapportages te bevorderen.