Implementatie van de wegingslijst adolescentenstrafrecht bij het NIFP

1 april 2014 is het zogenaamde adolescentenstrafrecht ingevoerd. Eén van de wijzigingen houdt in dat jongvolwassenen tussen de 18 en 23 jaar oud onder het jeugdstrafrecht veroordeeld kunnen worden.

Tot 1 april was dit enkel mogelijk voor 18 tot 21 jarigen. Als gevolg van de wetwijzing dient bepaald te worden welke 18 tot 23 jarigen onder het jeugdstrafrecht veroordeeld worden.

Auteurs: Lieke Vogelvang en Maaike Kempes.

In 2013 heeft het Nederlands Instituut Forensische Psychiatrie en psychologie (NIFP) een wegingslijst ontwikkeld, waarmee NIFP medewerkers en pro Justitia rapporteurs handvatten worden geboden bij het advies geven tijdens een consult over het plaatsvinden van de voorlopige hechtenis in een penitentiaire Inrichting (PI) of in een justitiële jeugdinrichting (JJI) en bij een advies tijdens een pro Justitia rapportage over het al dan niet toepassen van het jeugdstrafrecht bij 18 tot 23 jarigen.

In het voorliggende onderzoek is onderzocht hoe de implementatie van deze wegingslijst is verlopen.