Onderzoekslijnen wetenschappelijk onderzoek

Binnen het wetenschappelijke onderzoek van het NIFP zijn er drie onderzoekslijnen:

  • Nieuwe ontdekkingen in de neurowetenschap bruikbaar maken voor de praktijk. Bijvoorbeeld: neuropsychologisch onderzoek richt zich op het verband tussen impulsiviteit en verschillende soorten geweld. Deze kennis helpt om delictgedrag te verklaren.
  • Recidiverisico inschatten/bepalen. Een voorbeeld is de VERA-2R. De VERA-2R is een risicotaxatie-instrument. Psychiaters en psychologen gebruiken het om te onderzoeken hoe groot de kans is dat justitiabelen opnieuw gewelddadig, extremistisch gedrag laten zien. Het NIFP onderzoekt hoe nauwkeurig de uitkomsten van de VERA- 2R zijn.
  • Onderzoeken naar de effectiviteit van de werkzaamheden van de NIFP deskundigen. Ook onderzoekt het NIFP hoe deze werkzaamheden nog beter kunnen worden uitgevoerd.