European database of terrorists

Het NIFP leidde vanaf oktober 2017 een door de Europese Unie gefinancierd tweejarig project met vijf andere Europese landen, onder de noemer Database and Assessment of Risks of violent Extremists (DARE).

Binnen dit project is een unieke Europese Database van veroordeelde terroristen tot stand gebracht met onderzoek op basis van alle justitiële gegevens en rapportages. Het NIFP verzamelt met vijf andere Europese landen alle persoons-, contextuele en delictgegevens over de veroordeelde terroristen.

Deze zijn gevat in een internationaal codeboek met meer dan 400 items in 16 domeinen bestaande uit demografische gegevens, persoonlijke en criminele voorgeschiedenis, psychopathologie, ontwikkelingskenmerken, delict kenmerken, radicalisering en VERA-2R kenmerken.

De gegevens in de Europese Database zullen leiden tot een betere beschrijving van kenmerken van personen die terroristische misdrijven plegen. Het biedt ook de noodzakelijke empirische basis om risicobeoordelingen, risicomanagement en mogelijke interventies bij deze doelgroep te valideren en te verbeteren. Voortzetting van de Europese Database op basis van Europese samenwerking is dus zeer wenselijk.

Vanaf november 2019 is de Europese subsidie gestopt. DGSenB en de NCTV ondersteunen de Europese Database financieel in 2019 en 2020 en mogelijk nadien. Deze financiering is van belang als aanvulling op eventuele nieuwe Europese subsidies. Zodoende kan het NIFP verder met de Europese Database, kan het NIFP het contact met de Europese landen continueren en kunnen nieuwe contacten gelegd worden. Het NIFP maakt afspraken met Europese partners over de vulling van de Europese Database, over het indienen van Europese subsidies en het delen van data.

In 2020 zijn of worden de volgende onderzoeken uitgevoerd op basis van gegevens uit de Europese Database:

  1. Prevalentie van psychopathologie van jonge terroristen (<26 jaar)
  2. Relatie tussen verschillende terroristische misdrijven (ronselaar, lid terroristische groep, hands-on geweld, financier) en mogelijke risicoprofielen op de VERA-2R.
  3. Kenmerken en psychopathologie van vrouwen die terroristische misdrijven plegen.
  4. De relatie tussen en doorwerking van psychopathologie op terroristische delicten.
  5. Vergelijking tussen kenmerken van veroordeelden van terroristische misdrijven en een controlegroep van geweldplegers.
  6. Validatie van de VERA-2R.

Het NIFP beheert de Europese Database en voert de analyses uit. Er wordt zeer strikt omgegaan met de data. Er is een Privacy Impact Assessment uitgevoerd waarin de genomen beveiligings- en privacy maatregelen zijn vermeld, waaronder de encryptie van persoonsgegevens via een Trusted Third Party (TTP). Er wordt gewerkt aan de voortzetting en uitbreiding van de Europese Database. Niet alleen door meer casussen in te voeren, maar op termijn ook door interventie informatie en recidivegegevens toe te voegen en na te gaan.

Geschatte looptijd: 2020 en verder.

Betrokken medewerkers: dr. Nils Duits (projectleider, senior onderzoeker, co-auteur en supervisor-trainer VERA-2R), Daphne Alberda (onderzoeker), Annemaryn de Bruin (junior onderzoeker).

NIFP-partners DARE-project: prof. dr. Andreas Zick (Universiteit Bielefeld, Institut für interdisziplinäre Konflikt- und Gewaltforschung, Duitsland) en Astrid Boelaert, psycholoog-directeur (Dienst psychosociale expertise, Directoraat-generaal Penitentiaire Inrichtingen, België)