Klachtenregeling van het NIFP

De klachtenregeling is in het leven geroepen om personen die in enige relatie staan tot het NIFP en die zich niet kunnen beroepen op de klachtenregeling van de DJI een laagdrempelige voorziening te bieden om onvrede te uiten.

Klachten tegen NIFP-medewerkers vallen in beginsel onder de klachtenregeling van de DJI.

Klachten tegen freelancers, die niet in dienst zijn van het NIFP, kunnen onder onderhavige klachtenregeling vallen.

Deze klachtenregeling is geldig voor alle zaken waarin de aanvraag tot onderzoek en/of rapportage, dan wel het referentenonderzoek of referentengesprek, dateert na 1 juni 2017.

Tevens vallen alle klachten die bij het NIFP binnenkomen na 1 januari 2018 onder deze klachtenregeling voor zover het niet mogelijk is om een beroep te doen op de klachtenregeling van de DJI. In welke gevallen een klacht kan worden ingediend en behandeld wordt in deze download beschreven.

De klacht wordt ingediend bij de dienstleiding van de NIFP-vestiging waar de klager mee te maken heeft of heeft gehad.