Vacature wetenschappelijke stage risicoscreening in detentie

Veiligheidsrisico’s moeten tijdens detentie en specifiek bij beslissingen over in- en externe vrijheden van gedetineerden voortdurend in beeld zijn.

Ondersteunend aan deze beslissingen ontwikkelen DJI en Reclassering een Risicoscreener die bij binnenkomst en tijdens detentie wordt afgenomen.

De stage bestaat voornamelijk uit activiteiten gericht op de dataverzameling voor het retrospectieve onderzoek.

De stagiair wordt getraind in het gebruik van de Risicoscreener. Vervolgens zal de student demografische gegevens en de uitkomsten van de Risicoscreener scoren op basis van dossierinformatie van ex-gedetineerden.