Media

Het NIFP kan toelichting geven op de organisatie van de gezondheidszorg in detentie, op forensische psychiatrie en psychologie in het algemeen en op de werkwijze van het NIFP.

Het NIFP kan niet ingaan op vragen over individuele casuïstiek.

Het NIFP is een landelijke dienst van DJI en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Over het beantwoorden van vragen en bijvoorbeeld medewerking aan uitzendingen, vindt altijd eerst afstemming plaats met de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de website van DJI leest u meer over persvoorlichting binnen DJI.

Mediaverzoeken

Stuur uw verzoek onder vermelding van Mediaverzoek [naam medium] per e-mail naar mediaverzoek@dji.minjus.nl.

Meer informatie over Dienst Justitiële Inrichtingen en de media en de (telefonische) bereikbaarheid vindt u op de website van DJI via de onderstaande link.