Media

Het NIFP kan toelichting geven op de organisatie van de gezondheidszorg in detentie, op forensische psychiatrie en psychologie in het algemeen en op de werkwijze van het NIFP.

Het NIFP kan niet ingaan op vragen over individuele casuïstiek.

Het NIFP is een landelijke dienst van DJI en valt onder het ministerie van Justitie en Veiligheid. Over het beantwoorden van vragen en bijvoorbeeld medewerking aan uitzendingen, vindt altijd eerst afstemming plaats met de persvoorlichters van het ministerie van Justitie en Veiligheid. Op de website van DJI leest u meer over persvoorlichting binnen DJI.

Meer informatie

Ben u journalist en heeft u vragen of wilt u meer informatie? Dan kunt u tijdens kantooruren contact opnemen met het NIFP, telefoon 088 071 01 20 of via e-mail: nifp@dji.minjus.nl.