Promotieonderzoek rapporteur

Rapporteur Inger van der Kooij is op 6 september 2017 gepromoveerd met een onderzoek over kindermisbruik in Suriname.

Inger van der Kooij is werkzaam als GZ-psycholoog (differentiatie kinder- en jeugdpsychologie). Daarnaast doet zij aan het Academisch Medisch Centrum (AMC) een promotieonderzoek naar kindermishandeling.

Alleen al in het afgelopen jaar hebben in Suriname 368 op de 1.000 adolescenten ten minste 1 vorm van mishandeling ervaren. Deze hoge prevalentie is voor Inger van der Kooij reden om onderzoek te doen naar kindermishandeling en verwaarlozing in Suriname, met speciale aandacht voor seksueel misbruik.

Lijfstraffen

Ze laat zien hoe jongeren en ouders van verschillende etnische achtergronden denken over het gebruik en de functie van lijfstraffen, maar besteedt ook aandacht aan de implementatie en evaluatie van een opvoedprogramma.

Tot slot onderzoekt Van der Kooij een instrument dat screent op posttraumatische stressstoornis, waarmee (trauma)klachten bij kinderen vroegtijdig kunnen worden gesignaleerd.