Doorwerking Psychopathologie in Terroristische Misdrijven

Onderzoek van Bureau Wetenschap en Opleidingen van het Nederlands Instituut voor Forensische Psychiatrie en Psychologie (NIFP) toont dat psychopathologie een relevante factor is bij het handelen van daders van terroristische misdrijven.

In het onderzoek Doorwerking Psychopathologie in Terroristische Misdrijven door het NIFP is aan de hand van pro justitia rapporten van deskundigen onderzocht op welke manier de aanwezige psychopathologie heeft doorgewerkt in het ten laste gelegde terroristische misdrijf.

Rapportomslag

Uit de resultaten blijkt dat bij ruim de helft van de onderzoeksgroep, bestaande uit 26 personen die verdacht werden van een terroristisch misdrijf en waarvan een forensisch onderzoek naar de geestesvermogens aanwezig was, de deskundige een duidelijke link legt met het terroristische misdrijf of de aanloop daartoe.