Waar noteer je wat als verpleegkundige of arts in een PI?

Adequate medische dossiervoering is essentieel voor het waarborgen van continuïteit van informatieoverdracht in PI’s, en daarmee het waarborgen van de continuïteit en kwaliteit van de zorg voor de patiënt.

Daarom publiceert het NIFP een nieuwe Handleiding dossiervoering huisartsenzorg.

Naast verbetering van kwaliteit van zorg, levert deze handleiding ook tijdsbesparing op voor de zorgverlener door in minder tijd een duidelijker beeld te krijgen van de gezondheidstoestand en door een soepele informatieoverdracht tijdens overplaatsing van de ene naar de andere inrichting te waarborgen.