Maaike Kempes, hoofd wetenschap NIFP, benoemd op bijzondere leerstoel Forensische Neuropedagogiek aan Universiteit Leiden

Hoofd van de afdeling Wetenschap en Opleidingen van het NIFP Maaike Kempes is per 1 november benoemd tot bijzonder hoogleraar Forensische Neuropedagogiek aan de Universiteit Leiden. Kempes is benoemd op een nieuwe leerstoel: Forensische Neuropedagogiek. Deze leerstoel is ondergebracht bij het Instituut Pedagogische Wetenschappen in Leiden.

Het NIFP, kennisinstituut op het gebied van forensische diagnostiek en zorg in detentie, vindt het belangrijk dat gewerkt wordt volgens de laatste kennis op dit gebied. Het gaat immers om voor het individu belangrijke, levensveranderlijke beslissingen die zich merendeels in onvrijwillig, strafrechtelijk kader afspelen.

Maaike Kempes, hoofd wetenschap NIFP

We zijn in het bijzonder geïnteresseerd in de meerwaarde van nieuwe neurowetenschappelijke kennis voor de forensische praktijk. Hoe kan deze nieuwe kennis worden geïntegreerd in forensische diagnostiek en zorg?

Daarnaast is het van groot belang dat gedragsdeskundigen die (in de toekomst) met gedetineerden werken in de nieuwe kennis worden opgeleid. De leerstoel beoogt daarom zowel de integratie van nieuwe neurowetenschappelijke kennis in forensische diagnostiek en zorg in detentie als het opleiden van professionals voor dit specifieke werkveld een impuls te geven.

Leerstoel

Het onderwerp van de leerstoel sluit goed aan op verschillende lopende onderzoeken van het Instituut Pedagogische Wetenschappen. Bijzonder hoogleraar Maaike Kempes zal dan ook waar mogelijk samenwerken met andere onderzoekers.

Wij zijn als NIFP ontzettend trots op Maaike dat ze op deze wijze bij kan dragen aan het vergroten van kennis en, heel belangrijk, de toepasbaarheid van die kennis in het forensisch veld. – Marrit de Vries, inhoudelijk directeur NIFP.

Maaike Kempes studeerde biologie aan de Universiteit Leiden met als twee specialisaties medische biologie en politiek bestuur en natuurwetenschappen. Zij promoveerde aan het Universitiar Medisch Centrum Utrecht bij de afdeling Kinder- en Jeugdspyschiatrie op het onderscheid tussen reactieve en proactieve agressie bij kinderen met disruptieve gedragsstoornissen.

Als post-doctoraal onderzoeker gaf zij daarna een aantal jaar les bij de faculteiten Ontwikkelingpsychologie en Gedragsbiologie aan de Universiteit Utrecht en deed zij onderzoek naar agressief gedrag en conflict management in kinderen en apen. Daarna werkte zij bij het WODC waar zij het onderzoek naar de effectiviteit van de PIJ-maatregel coördineerde. Sinds 2012 was Maaike werkzaam bij het NIFP als senioronderzoeker bij de afdeling Wetenschap en Opleidingen. Sinds 2018 is zij hoofd van deze afdeling.